Cała europejska gospodraka przestawia się na zielone tory. Politycy dyskutują o sposobach inwestowania w nowe technologi nie węglowe, a naukowcy - poszukują sposobów na wprowadzanie bezodpadowych technologii. Zero waste - ta zasada obowiazuje nie tylko w przemyśle spożywczym i usługach, ale staje się ogólnie oboewiązującą regułą gospodarki obiegu zamkniętego. W ten trend wpisuje się najnowsza technologia opracowana na AGH w Krakowie. Dzięki niej zużyte panele fotowoltaiczne nie trafią na wysypiska śmieci.
 


Szacuje się, że do 2025 roku w Polsce będzie zainstalowanych ponad 420 000 ton paneli. Według raportu Instytutu Energii Odnawialnej łączna moc wszystkich instalacji fotowoltaicznych w Polsce ma wynieść wtedy prawie 8000 MW. Szacując, że średnia żywotność paneli wynosi 20 – 30 lat, można się spodziewać,że już w najbliższych latach, do utylizacji lub recyklingu może trafić ponad 100 ton zużytych instalacji fotowoltaicznych. Dlatego recykling paneli fotowoltaicznych to globalne wyzwanie ekologiczne i ekonomiczne.

Z prof. Barbarą Torą rozmawiała Ewa Szkurłat.