Jest tworzony od 89 lat, a końca nie widać. Seria zasadnicza zostanie ukończona prawdopodobnie za 34 lata czyli łącznie będzie powstawała 123 lata. Tymczasem już tworzona jest lista do tzw. drugiej serii uzupełniającej i, tu ważna informacja, każdy z nas może zgłosić hasło do tej serii. Bo Polski Słownik Biograficzny to nie Panteon, a raczej Arka Noego i "Polaków portret własny". Dziś otwiera przed nami swoje wnętrze.

Gośćmi Marzeny Florkowskiej są:

Prof. dr hab. Andrzej Romanowski, od 2003 redaktor naczelny Polskiego Słownika Biograficznego;
dr Maria Czeppe, była zastępczyni redaktora naczelnego;
mgr Mariusz Ryńca, który opowie o projekcie ministerialnym Opracowanie i udostępnienie Listy Haseł do serii uzupełniającej PSB.

WIĘCEJ