Paulina Bąbol pedagog resocjalizacji i fotografka towarzyszyła kilkudziesięciu spotkaniom osadzonych rodziców z ich dziećmi. Powstała niezwykła dokumentacja, która uzmysławia, że dzieci mają prawo do kontaktu ze swoim tata czy mamą. Rodzice powinni mieć do kogo wracać i na czym budować życie po wyjściu z więzienia.

Małopolskie Stowarzyszenie Probacja obejmuje pomocą osadzonych i ich rodziny. Udziela im wsparcia prawnego, organizacyjnego i psychologicznego. To bardzo ważne, bo badania wskazują, że osadzeni, którzy mają do kogo i czego wracać - rzadziej  łamią prawo. "Probacja" ma status organizacji pożytku publicznego, jej członkami są ludzie zawodowo związani z wymiarem sprawiedliwości i wsparciem społecznym.

W ubiegłym roku Probacja została nagrodzona "Kryształem Soli". Ustanowione w 2005 roku nagrody,  mają promować i popularyzować „dobre praktyki” oraz upowszechniać najlepsze pomysły. Nazwa Nagrody nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności.

Stowarzyszenie Probacja, zostało docenione przez kapitułę "Kryształów soli" za  aktywne działania na rzecz poprawy sytuacji dzieci więźniów i przeciwdziałanie przestępczości.