Więźniem się bywa, rodzicem się jest. Więzi rodzinne nie znikają za murami  miejsc odosobnienia. Oczywiście nie wszyscy osadzeni chcą kontaktować się z rodzinami, nie wszystkie rodziny też tego kontaktu sobie życzą. Ale jeśli jest szansa na utrzymanie więzi - to warto ją wykorzystać, bo to najmocniejsza lina, która powstrzymuje przez upadkiem.

Projekt "Rodzina Razem. Centrum Dzieci i Rodzin”, finansowany z programu Aktywni Obywatele, ma przeciwdziałać wykluczeniu i wspierać dzieci i młodzież w utrzymywaniu kontaktów z rodzicami, którzy odbywają karę pozbawienia wolności. W dobie pandemii mogą one widzieć swoich opiekunów tylko za pośrednictwem łączy internetowych i czują się przez to o wiele bardziej izolowane niż rówieśnicy i pozbawione swoich praw. Stowarzyszenie "Probacja" będzie prowadzić socjoterapeutyczne grupy dla dzieci i młodzieży, w których znajdą wsparcie psychologiczne i pomoc - zapowiada Ewelina Startek, koordynatorka projektu. W każdą środę w godz. 16-20 będzie czynny telefon zaufania. Zapewni szybki dostęp do specjalistycznej pomocy oraz  anonimowość, co jest bardzo ważne dla członków rodzin osadzonych. Stowarzyszenie 'Probacja" będzie również prowadzić warsztaty dla psychologów, pedagogów, nauczycieli i pracowników pomocy społecznej. Spotkania grup wsparcia dla rodzin osadzonych odbywają się w siedzibie stowarzyszenia, dane teleadresowe można znaleźć na stronie internetowej i Facebooku  "Probacji".

W reportażu wykorzystano nagrania zrealizowane podczas projektów "Kontakt" i 'Poczytaj mi", prowadzonych przez Stowarzyszenie "Probacja".