Marzena Florkowska: Kto jest w grupie osób, które nie muszą wypełniać formularza PIT?

Zygmunt Tabisz: Osoby, które mają dochody wyłącznie z takiego tytułu, że mają płatnika swojego podatku - są zatrudniane na umowę o pracę, są zatrudniane na umowę zlecenie albo są emerytami i rencistami i ich jedynym dochodem jest pobierane świadczenie. Do 31 stycznia każdego roku pracodawcy muszą wysłać informacje, a od 15 lutego można składać zeznania. Między 31 stycznia a 15 lutego, system ministerialny przetwarza dane, żeby przygotować zeznania. Te osoby, które nie mają obowiązku złożenia formularza PIT, mają możliwość wprowadzić do swojego zeznania na przykład dane organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać półtora procent podatku. System za nas tego nie zrobi. To samo można złożyć to w formie papierowej. Jeżeli ja poprawiam to moje zeznanie lub złożę w formie papierowe,j to system ministerstwa nie będzie wtedy automatycznie rozliczał. 30 kwietnia o godzinie 24:0 zamykają się wszelkiego rodzaju rozliczenia systemowe i system Ministerstwa Finansów wszystkie PIT-y 11, które zostały złożone, do których nikt nie złożył zeznania lub nie poprawił, zamyka i traktuje je jak zeznanie roczne. Nie ma znaczenia czy mamy od jednego płatnika wynagrodzenie, czy od 10 system sobie poradzi. Wszystko pozamyka i rozliczy nas w podatku. Jeśli jednak chcemy odliczyć od podatku ulgę np. rehabilitacyjną, to musimy wprowadzić dane sami, system tego za nas nie zrobi.

Rozliczenie podatkowe przedsiębiorców

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, to nikt nam tego PIT-u 11 nie wystawia. Czy system uwzględni nasze zyski, czy musimy tu osobno się rozliczyć?

Są zapowiedzi ministerstwa finansów, że w przyszłości także przedsiębiorcy będą też rozliczani automatycznie. Będą wysyłać wszystkie faktury do repozytorium Ministerstwa Finansów i na tej podstawie będzie wiadomo, jakie mamy przychody i koszty. Na razie jednak przedsiębiorcy muszą wypełnić rozliczenie podatkowe.

Ulgi i odliczenia

Co zrobić, jeśli za mało dochodu uzyskaliśmy, za mało podatku zapłaciliśmy, a tymczasem ulgi są wyższe?

Nie wszystkie są jednakowe. Jeżeli chcemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, a nie wystarcza nam dochodu, to jeszcze w kolejno po sobie następujących trzech latach możemy to konsumować. To jest jedyny przypadek. Generalnie możemy odliczyć ulgę tylko do wysokości dochodu, reszta przepada. Z podatkiem jest to samo. Jedyny znowu wyjątek jest przy dzieciach, gdzie jak podatku nie wystarczy, to możemy jeszcze skorzystać z zapłaconych składek ZUS-u.

Załóżmy, że rodzice się rozstali, ale nie mają rozwodu i w praktyce tylko jedno z nich wychowuje i utrzymuje dziecko, czy rodzic, który został z dzieckiem, może się rozliczyć jako samotnie wychowujący?

Niestety nie. Musi być przynajmniej orzeczona o separacja.

A jeśli rodzice nie mają związku formalnego, ale prowadzą wspólne gospodarstwo i wspólnie wychowują dziecko?

Bardzo często się zdarza, że taka osoba deklaruje, że samotnie wychowuje dziecko. Jeśli jednak Urząd Skarbowy przeprowadziłby czynności sprawdzające, kontrolne i okazałoby się, że jednak to nie było takie samotne wychowywanie dziecka, bo jednak rodzice wychowywali dziecko wspólnie, to takie zeznanie podatkowe nie zostanie uznane za prawidłowo złożone.