Dr Karolinie Ćwiek-Rogalskiej z PAN kapituła przyznała nagrodę "za wyznaczenie nowej kategorii kultur osadniczych (resettlement cultures) w badaniach nad kulturami obszarów post-przesiedleniowych".