Dr P.Polkowski zajmuje się badaniem sztuki naskalnej Egiptu i Sudanu i innych zagadnień związanych z ikonografią, krajobrazem i teorią w archeologii. Jest jednym z najbardziej kompetentnych badaczy północnoafrykańskiej sztuki naskalnej w skali światowej.