Vypočujte si rozhovor s Mateuszom Bednarczykom, doktorandom v Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove a absolventom krakovskej slovakistiky okrem iného o tom, čo nové môže lingvodidaktika priniesť do vyučovania jazykov a prečo sa rozhodol študovať práve v Prešove. Príjemné počúvanie!