Drobna pomyłka może kosztować ich życie,  dlatego swoją pracę wykonują precyzyjnie i z niespotykanym spokojem. Saperzy szkolący żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej  swoje doświadczenie wynieśli z zagranicznych misji wojennych oraz pracy przy wyburzaniu obiektów strategicznych. Zajęcia z wykorzystaniem materiałów wybuchowych  prowadzili na poligonach oraz obiektach wojskowych. Teraz drużyny saperskie podsumowały dwuletni etap szkolenia specjalistycznego w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Plan ćwiczeń obejmował  rozpoznanie sapersko-inżynieryjne, szturm na pozycje wroga z pomocą środków pozoracji oraz  rozminowywanie terenu z udziałem robota.  Nie zabrakło również  ćwiczeń chemicznych. Szkolenie odbyło się na podkrakowskim Pasterniku. A już niebawem w małopolskiej brygadzie powstanie osobna kompania saperów, która niewykluczone, że docelowo będzie stacjonowała w Oświęcimu i liczyła kilkudziesięciu żołnierzy.