Dlaczego Maria Skłodowska-Curie nie została zatrudniona na Uniwersytecie Jagiellońskim? Czu utrzymywała kontakty naukowe z krakowskimi uczonymi? Czy przyjeżdżała do Zakopanego i czy chodziła po górach? Co spowodowało, że jej siostra Bronisława Dłuska założyła sanatorium gruźlicze w Zakopanem? Kim była Maniusia Skłodowska, żona prof. Walerego Goetla, rektora AGH i dr. Jana Szancenbacha, lekarza i dyrektora Szpitala im. Narutowicza w  Krakowie?

Gośćmi Marzeny Florkowskiej są: Ewelina Wajs-Baryła, historyk, archiwista, biografka Bronisławy Dłuskiej, siostry Marii Skłodowskiej-Curie i prof. Tomasz Pospieszny, chemik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, biograf m.in. Marii Skłodowskiej-Curie.