Redukcja emisji dwutlenku węgla z procesów energetycznych - to wyzwanie, które podejmą badacze Politechniki Krakowskiej we współpracy z naukowcami z Niemiec.. Narodowe Centrum Nauki w przyznało  blisko 2 mln zł na realizację międzynarodowych badań nad wykorzystaniem nanoklastrów  o wielkości "magicznej". Światowy problem współczesnej energetyki wywołany jest  nie tylko zmniejszeniem się zasobów głównych źródeł energii (gazu, węgla, ropy), ale i degradacją środowiska m.in. poprzez ogromną emisję do atmosfery gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla (CO2). – Wymusza to poszukiwanie alternatywnych – wobec naturalnego procesu fotosyntezy – rozwiązań służących obniżeniu stężenia CO2. Jednym z nich może być odnalezienie katalizatora, który przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego, będzie redukował dwutlenek węgla do prostych związków chemicznych. Nad opracowaniem substancji, która przyśpieszy przebieg takiej reakcji chemicznej, będziemy pracować w naszym projekcie – mówi dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK.

Wstępne badania pokazały, że nanoklastry ZnTe o określonych, niewielkich liczbach atomów zwanych ,,magicznymi”, są zdecydowanie bardziej stabilne od przeciętnej nanocząsteczki.Oprócz przygotowania i charakteryzacji takich nanoklastrów projekt obejmuje opracowanie metody otrzymywania nanokompozytów. Sa one  szczególnie mocno używane są w  stomatologiii ortopedii, budownictwie, ale też w transporcie i energetyce.

mat.prasowe/E.Sz