Prawo do posługiwania się znakiem posiadają Partnerzy projektu. Znak mogą umieszczać na etykietach czy opakowaniach produktów, na stronach internetowych czy stosować go w działaniach własnych. Posługiwanie się znakiem jest wyraźnym sygnałem dla konsumentów i klientów, że produkty czy usługi nim opatrzone są godne polecenia.

Do projektu mogą zgłaszać się zarówno przedsiębiorcy, przedstawiciele biznesu, branży dizajn, gastronomicznej jak również samorządy z  Małopolski.

Projekt opiera się na sześciu filarach: Inicjatywy, Miejsca, Smak, Wody, Biznes, Dizajn. Polega na promocji regionalnego biznesu, tradycyjnych, a także niestandardowych form artystycznego wyrazu, dziedzictwa kulinarnego, wydarzeń, organizacji, osób pełnych pasji i wartościowych idei, a także samorządów. Zakłada budowę wizerunku Małopolski w oparciu o potencjał marek Partnerów projektu. Stanowi platformę współpracy marketingowej pomiędzy Województwem Małopolskim, a Partnerami z kluczowych dla Regionu branż. Kreuje w świadomości Małopolan i turystów skojarzenia poszczególnych marek z miejscem ich pochodzenia.

Goście Grzegorza Bernasika :

Robert  Włodek z krakowskiej filii firmy Manufaktura Mebli
oraz
Katarzyna Piszczkiewicz z Muzeum Etnograficznego w Krakowie