Warto przyjrzeć się "Liturgii - krok po kroku". To zapis rozmowy dwóch pasjonatów dominikanina Tomasza Grabowskiego  i ks. Wojciecha Nowickiego - który dziś będzie gościem wieczoru - mgr politologii i teologii, duszpasterz dziennikarzy w archidiecezji poznańskiej, redaktor naczelny Radia Emaus i tygodnika „Przewodnik Katolicki”. Interesuje się kinematografią i fotografią. Jest pasjonatem myśli i osoby Benedykta XVI. Należy też do grona celebransów sprawujących liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.