Już kilkadziesiąt osób oraz instytucji ochrony zdrowia dołączyło do powstałej niedawno inicjatywy "Lekarze dla klimatu".Apelują do rządzących o podjęcie działań na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska. Eksperci ochrony zdrowia mówią stanowczo i jednoznacznie: skutki zmiany klimatu coraz bardziej zagrażają zdrowiu publicznemu.

Apel "Lekarze dla klimatu", skierowany do polityków i decydentów, został opublikowany 12 grudnia - w  piątą rocznicę Porozumienia Paryskiego.  Wśród sygnatariuszy  znajduje się Naczelna Rada Lekarska, przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia, ośrodków badawczych, instytutów naukowych czy uniwersytetów medycznych, a także eksperci indywidualni. "Lekarze dla klimatu" przypomniają, że zanieczyszczenie powietrza tylko w Polsce rocznie prowadzi do zgonu ponad 40 tys. osób. W związku z tym postulują  m.in. znaczące zwiększenie nakładów finansowych na służbę zdrowia, wprowadzenie rzetelnej i powszechnej edukacji prozdrowotnej oraz ekologicznej czy promowanie gospodarki przestrzennej, która uwzględni skutki i zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Zalecane jest także zmniejszenie śladu węglowego wszystkich sektorów gospodarki, w tym w sektorze ochrony zdrowia, ograniczenie ruchu samochodowego w centrach miast oraz budowa infrastruktury promującej ruch rowerowy i pieszy.

 Z Weroniką Michalak ze stowarzyszenia  HEAL Polska rozmawiała Ewa Szkurłat.