Z Krzysztofem Ciesielskim - matematykiem z  Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczącym komitetu do spraw Ławki Banacha i Nikodyma, a także z jego żoną Danutą Ciesielską z Polskiej Akademii Nauk - członkiem komitetu rozmawiał Bartłomiej Bujas.