Zacznijmy od danych statystycznych - ile gmina Kraków ma takich mieszkań?
Do gminy Kraków należy około 14 tysięcy 800 mieszkań. Lokale znajdują się właściwie na terenie całego miasta, z tym że większość w Nowej Hucie, dużo w Krowodrzy, natomiast jeżeli chodzi o Śródmieście Krakowa to ze względów choćby na zmiany własnościowe i odzyskiwanie kamienic przed wielu laty przez prywatnych właścicieli ten zasób należący do gminy jest stosunkowo niewielki. 
Kto może wynająć, użytkować to mieszkanie komunalne?
Osoby, które nie mają tytułu prawnego do lokalu i osiągają niskie dochody mogą w każdym roku w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia składać wnioski o umieszczenie na liście mieszkaniowej. Wnioski te są weryfikowane i punktowane według systemu kwalifikacji punktowej określonej przez Radę Miasta Krakowa. Osoby z największą liczbą punktów są umieszczane na liście mieszkaniowej i w rezultacie mogą otrzymać ofertę zawarcia umowy najmu lokalu należącego do gminy.
To jest pierwsza grupa, która znajduje się na liście mieszkaniowej. Druga to taka, która znajduje się tam w wyniku wyroków sądowych. Jakie to są wyroki?
W zasadzie to nie jest ta sama lista. Jest lista mieszkaniowa osób wspomnianych wcześniej i lista wyroków eksmisyjnych. Jeśli chodzi o wyroki eksmisyjne to o tym czy osoba otrzymuje prawo do najmu
socjalnego decyduje sąd. 
Istnieje pewne rozróżnienie, bo mamy mieszkania komunalne, a wśród tych mieszkań są też mieszkania socjalne. Jaka jest różnica pomiędzy tymi mieszkaniami.
Określenie mieszkanie komunalne jest takim określeniem potocznym i w powszechnym rozumieniu jest to lokal wynajmowany na czas nieoznaczony. Natomiast lokal socjalny jest wynajmowany na czas oznaczony i lokal socjalny musi zapewniać co najmniej 5 metrów kwadratowych powierzchni pokoi na każdą osobę zamieszkujący w lokalu, w przypadku osób samotnych 10 metrów kwadratowych i lokal taki może być o obniżonym standardzie.  Główna różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami najmu jest taka, że umowy najmu są zawierane albo na czas nieoznaczony w przypadku lokalu komunalnego, albo na czas określony w przypadku lokalu socjalnego. Różnią się też stawkami czynszu.
Jakie to są stawki? Rozumiem, że wynajmujemy mieszkanie od gminy, ale nie są to stawki komercyjne.
W przypadku Krakowa i najmu na czas nieokreślony stawki wahają się od 5 złotych 96 groszy za metr kwadratowy do 15 złotych 22 groszy za metr kwadratowy. W przypadku najmu socjalnego stawka jest jednolita i wynosi 2 złote 98 groszy za metr kwadratowy.
Dla osób ubiegających  się o pomoc z lista mieszkaniowa obowiązuje kryterium dochodowe. Dochód na osobę nie może być wyższy niż:
w rodzinie jednoosobowej - 3 205,73 zł
w rodzinie dwuosobowej - 2 760,49 zł
w rodzinie wieloosobowej - 2 315,25 zł