Populacja słoni afrykańskich leśnych spadła o ponad 80% w ciągu ostatnich 93 lat, podczas gdy populacja afrykańskich słoni sawannowych zmniejszyła się o co najmniej 60% w ciągu ostatnich 50 lat - podaje raport WWF. W Czerwonej księdze gatunków zagrożonych znajduje się obecnie ponad 105 tysięcy gatunków, z których ponad 28 tysięcy zagrożonych jest wyginięciem. Nasza planeta doświadcza głębokiego kryzysu bioróżnorodności. Jego skalę pomagają nam oceniać właśnie czerwone listy – opracowania szacujące ryzyko wymarcia gatunków. Wg opublikowanej w tym roku Czerwonej listy ptaków Polski co piąty gatunek w naszym kraju może zniknąć z naszego otoczenia - mówi Tomasz Wilk z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

O tym jak szybko może dojść do zanikania gatunku może świadczyć przykład wróbla. Kiedys wydawał się pospolity - dziś jest objęty ścisłą ochroną.
Czyha na niego wiele niebezpieczeństw. Traci miejsca lęgowe przez remonty i termomodernizacje budynków, wróblowe stadka uwielbiają przebywać w gęstych krzewach, a te często są wycinane w miastach, stają się ofiarami kotów i krukowatych. Więc -  jak pisał   Konstatnty Ildefons Gałczyński - "kochajmy wróbelka".

Audycje przygotowała Ewa Szkurłat