Uczestnicy debaty:

Andrzej Gut-Mostowy - wiceminister sportu i turystyki
Witold Kozłowski - marszałek województwa małopolskiego
prof. Andrzej Klimek - rektor Akademii Wychowania Fizycznego
Marcin Nowak - prezes spółki Igrzyska Europejskie 2023
Janusz Kozioł - pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. rozwoju kultury fizycznej