Śpiew był dla niej życiem. Zostały po niej tylko ordery i strzępy informacji. Aleksandra Rajca była żołnierką krakowskiego ŻELBETU, członkiem wywiadu AK. Po wojnie chciała zostać śpiewaczką - NKWD wywiozło ją w rejon Krasnowodzka.  Zmarła w sowieckim łagrze w 1945 roku, jej kości zasypał czarny piach pustyni Kara-kum. W 1947 roku na jej symboliczny pogrzeb do krakowskiego kościoła przyszły tłumy.
Wspominamy  żołnierzy wyklętych. Pamiętajmy również o "Kozaczku" - tyle jesteśmy jej winni.

Pełny biogram Aleksandry Rajcy można znaleźć na stronie Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie (Muzeum Historycznego Miasta Krakowa).