Czy rezygnacja zwidzialności  to tylko efemeryczne gesty nieudaczników lub mrzonki idealistów, czy też, wręcz prze­ciwnie, projekt, który ma szanse powodzenia? Jeśli widzial­ność jest koniecznością zewnętrznie narzuconą twórcy przez system uwarunkowań, to jakie narzędzia są dostępne, by te uwarunkowania zmienić? W jakich okolicznościach można odrzucić tę konieczność? Czy wycofanie się z pola widzenia będzie zawsze wyborem garstki desperatów, czy może stać się pewną kulturową „stałą”? A jeśli ucieczka przed widzialnością się powiedzie, co zyskuje się w zamian?

Łukasz Białkowski, Celebracja braku. Sztuka współczesna i gra z widzialnością, Wydawnictwo Akademii Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2020.