W obyczajowo-psychologicznych powieściach Vojnović stara się uzmysłowić swoim czytelnikom istnienie granic między poszczególnymi ludźmi i granic między narodami, opisać próby ich przekraczania. „Czefurzy raus!” to obraz środowiska imigrantów z byłej Jugosławii, mieszkańców dzielnicy Fužine w Lublanie. „Moja Jugosławia”, nazywana wielką postjugosłowiańską historią, jest opowieścią o młodym człowieku, który podróżuje po Bałkanach w poszukiwaniu prawdy o swoim ojcu, a jednocześnie wędruje przez własne życie, stając twarzą w twarz z problemami relacji społecznych i rodzinnych, wojną, przyjęciem na siebie odpowiedzialności za czyny własne i bliskich. „Figa”, najdojrzalsza powieść Vojnovicia, to saga rodzinna, historia trzech pokoleń wielokulturowej słoweńskiej rodziny, intymna opowieść o łączących ją więziach, miłości, wolności i podejmowanych wyborach.

O twórczości Gorana Vojnovicia mówią, Andrzej Chrzanowski  - redaktor naczelny i prezes Wydawnictwa Akademickiego Sedno oraz prof. Maciej Czerwiński – filolog slawista, tłumacz, krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.