Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

"Grafik z duszą rzeźbiarza" - Marek Szala

Marzył o archeologii, studiował grafikę a został wziętym rzeźbiarzem. " Grafik z duszą rzeźbiarza" - mówi o sobie Marek Szala, twórca m in. ołtarza papieskiego pod Wielką Krokwią w Zakopanem. Po 30 latach nieobecności w galeriach Zakopanego powrócił dużą indywidualną wystawą rzeźby, rysunku i grafiki pt." Duch i materia". W Miejskiej Galerii Sztuki im W. hr Zamoyskiego pokazał dzieła ze wszystkich okresów twórczości w większości pokazywane publicznie po raz pierwszy, linoryty, akwaforty, rzeźby domowe – kameralne formy dedykowane najbliższym a także serie szkiców i rysunków koncepcyjnych do dużych założeń rzeźbiarskich w Polsce i zagranicą. 19 lipca był gościem Jolanty Drużyńskiej w programie Koło kultury

M.Szala, szkic. Fot. MGS w Zakopanem

Marek Szala (ur.1958) – grafik, rysownik, rzeźbiarz, autor kilkuset dzieł w Polsce, Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej i Afryce. Absolwent wydziału rzeźby Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem w 1978 roku, w której później został nauczycielem ( 1986 - 98).  W 1986 roku ukończył studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale grafiki – dyplom w pracowni miedziorytu.Pochodzi z rodziny wypędzonej z ,,ziem utraconych” na ,,ziemie odzyskane”. W 2008 nagrodzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nagrodą specjalną za zasługi dla kultury polskiej. W 2015 roku uhonorowany specjalnymi podziękowaniami za zasługi dla gminy Szaflary jako jej mieszkaniec. W 2017 roku otrzymał nagrodę specjalną burmistrza miasta Zakopane.

Po realizacji ołtarza papieskiego w 1997 r. całkowicie poświęcił się samodzielnej pracy artystycznej w zakresie rzeźby, grafiki, projektowania i scenografii, ze szczególną estymą dla sztuki sakralnej.

Od 1986 r. brał udział w ponad 30 zbiorowych wystawach krajowych i międzynarodowych m.in.w Zakopanem, Krakowie, Gorlicach, Nowym Targu, Wrocławiu, Lubinie, San Sebastian, Siegen, Oslo, Savonlinie, Turku, Maastricht. Jest autorem m in ołtarza papieskiego (wraz z wyposażeniem liturgicznym) i plastycznej oprawy mszy pontyfikalnej pod Wielką Krokwią (1997), plastycznej oprawy ceremonii ofiarowania Stolicy Apostolskiej polskiej choinki z Zakopanego (scenografia Placu Świętego Piotra),  jedynej polskiej rzeźby, granitowego monumentu-relikwiarza z cząstkami polskiej ziemi, upamiętniającego Jubileusz 100-lecia Krzyża na Giewonciei pontyfikat Jana Pawła II (poświęcony przez Jana Pawła II i posadowiony w Ogrodach Watykańskich, 2003), granitowego obelisku na Drodze Solidarności – Przełęcz Harkabuz (2009), pomnika Ofiar Okupacji – Rokiciny Podhalańskie (2010), statuetki  dla dr Wandy Półtawskiej przyznawana z okazji nadania honorowego obywatelstwa miasta Zakopane (2017). Wykonawca prac renowatorskich i rekonstrukcyjnych najstarszych drewnianych nagrobków na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem, m.in. Sabały, B. Dembowskiego, M. Dembowskiej, A. Kenara, K. Stryjeńskiego, W. Gentil-Tippenhauer, W. Dalbora, T. Hołyńskiego, St. Witkiewicza i symbolicznego nagrobka St. I. Witkiewicza na grobie M. Witkiewiczowej (1993-2016) także scenografii dla teatru STU w Krakowie i projektów plakatów na dziesięciu Międzynarodowych Festiwalach Folkloru Ziem Górskich na przestrzeni lat 1994-2007

 

Wystawa w Miejskiej Galerii Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego w Zakopanem pt  „Duch i Materia” ( czerwiec - sierpień 2017)  - to pierwsza retrospektywna wystawa dorobku twórczego Marka Szali  w Zakopanem.  
Na kanwie historii powstania ołtarza papieskiego w 1997 roku pod Wielką Krokwią, czytamy w opisie wystawy - artysta pokazał  opowieść o inspiracji duchem i materią miejsca. 
Prezentowane rysunki, grafiki i rzeźby to owoc niekończącej się przygody twórczej, inspirowanej kulturą lokalną, historią ludzi, wzajemnym przenikaniem się legendy i teraźniejszości, osmozą sztuki lokalnej i „sztuki wzniosłej". 
 
 
 
Autor:
Jolanta Drużyńska

Wyślij opinię na temat artykułu

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię