Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

"Dwa różne warsztaty, dwie wizje społeczeństwa ..." Marian Siwek i Iwona Siwek - Front na wystawie w Muzeum AK

"Społeczeństwo.Granica czasu". Wystawa zderza świat powojennej Polski , ludzi dla których cierpienie było ważnym doświadczeniem utrwalony na obrazach Mariana Siwka z prawdą współczesności na płótnach jego córki Iwony Siwek - Front. O wystawie i sztuce artystów Jolanta Drużyńska rozmawiała w Kole kultury z Iwoną Siwek - Front i kuratorem wystawy Aleksandrem Czerniewiczem

Obrazy M.Siwka i I.Siwek-Front. Fot. J.Drużynska

fot. JD

Z katalogu do wystawy „Społeczeństwo. Granica czasu” Aleksandra Czerniewicza ( fragment)

Czym cechuje się sztuka odważna i jakie są jej oblicza? W jaki sposób artysta ukazuje widzowi dramatyzm sytuacji przedstawionej w dziele? Czy twórczość artystyczna posiada korelację z postawą moralną człowieka, który jest jej autorem? Czy niepokój może Nas czegoś nauczyć? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi poszukuje wystawa Siwek-Front-Siwek. Pierwsza tego rodzaju wystawa w Muzeum Armii Krajowej, zestawia dwa różne sobie warsztaty i dwie wizje społeczeństwa rozdzielone granicą czasu. (…)

Marian Siwek to artysta niepokorny. Dynamizm jego rysunków, gwałtowność przedstawienia postaci, często złamanych i nieproporcjonalnych, to cecha rozpoznawcza Jego warsztatu. Wszystkie prace cechuje niepokój, nastrój niepewności i ładunek emocjonalny naznaczony tragedią, spustoszeniem i zniszczeniem.

Sztuka Siwka to sztuka postaci. Ciało jest dla artysty instrumentem, odgrywającym główną rolę w przekazie i komunikacji z widzem. Stanowi historyczne przesłanie. Swoisty zapis historyczny cierpienia, nastawienia, emocji towarzyszących osobie. (…)

Zważywszy na okres w jakim przyszło mu tworzyć, tak. Jest bodaj jedynym twórcą, który dokonał artystycznego przekładu tragedii górników kopalni Wujek, w cyklu Straceńcy (1981/1982). Przez lata wykluczony przez reżim, z powodu poglądów i sprzeciwu wobec socjalistycznego porządku w powojennej Polsce, zaistniał w świadomości opinii publicznej i krytyki dopiero w latach 90. Późno (…) Z rysunku uczynił Siwek narzędzie reporterskie. Nie mógł wystawiać publicznie, ale nigdy nie wyrzekł się sztuki i swojego warsztatu. Rysował cały czas, a Jego głównym tematem był człowiek (…)

 

Dzieła Mariana Siwka i Iwony Siwek-Front rozszerzają kontekst wystaw Muzeum AK o historię powojenną. Dzieła Mariana Siwka pokazują pokolenie powojenne, zranione, nieufne, cierpiące ale i próbujące walczyć o godne miejsce swoim kraju. Prace Iwony Siwek Front to pokolenie późniejsze , pewne siebie, potrafiące egzekwować swoje prawa ale nie zapominające o historii, choć czasem popadające w skrajności

fot.JD

Drugi biegun wystawy, stanowią prace Iwony Siwek Front. Krakowskiej malarki, córki Mariana, jednakże nie definiowalnej pojęciami odpowiednimi Ojcu. Punktem stycznym ich twórczości jest próba zobrazowania prawdy. Ukazania jej społecznego charakteru. Co za tym idzie, łączy ich ludzka postać, acz przedstawiana w innych formach. Iwona dobrze czuje się w rozproszeniu, ukazując nie pojedyncze sylwetki, lecz całe grupy (…)

Prace Iwony wybrane do wystawy to twórczość zainspirowana synkretyzmem artystyczno-naukowym. To sztuka skupiona na zjawiskach społecznych, wyrażona przez estetykę neodada i nowej ekspresji. W Jej warsztacie sztuka odważna przechodzi w sztukę intuicyjną, emocjonalną, ale dostrzegającą i wytykającą wady, niebezpieczne skrajności. Pomimo wykorzystania narzędzi artystycznych nurtów kojarzonych raczej z przedstawieniami fantastycznymi i geometrycznymi, Iwona rysuje z pomocą ich estetyki panoramę społeczną, taką jaką widzi wokół. Podobnie jak Jej ojciec nieupiększoną, szczerą w wyrazie, nierzadko kłującą w duszę widza niepokojem, a na pewno nie spokojem (…)

Artystka trochę z widzem chuligani, bo jak sama mówi, domieszkę chuligaństwa w sobie nosi. Trochę chce widza nastawić butnie do rzeczywistości, trochę sprowokować do myślenia, a trochę zdystansować. I nie ma w tym ani krzty sprzeczności, bo na płótno przekłada odważnie nie tylko to co wokół, ale również siebie i swój charakter.

Od Ojca zaczerpnęła artystyczną umiejętność twórczego przetworzenia prawdy. Czyli szczerość i odwagę w podejmowaniu tematów społecznych, i ukazywania człowieka, takim jakim jest. Od siebie daje nowoczesną estetykę i czas do namysłu (…)

"Społeczeństwo.Granica czasu" - wystawa prac Mariana Siwka i Iwony Siwek - Front w Muzeum Armii KRajowej. Październik 2017 - styczeń 2018

mat.pras/jd

 

Autor:
Jolanta Drużyńska

Wyślij opinię na temat artykułu

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię