Tadeusz Rząca. Czas zapamiętany w kolorze.


Wystawa ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie prezentuje pierwsze, barwne fotografie sprzed stu lat wykonane przez Tadeusza Rzącę (1868-1928) w technice autochromu. Na ekspozycję składają się zdjęcia ukazujące widoki m.in. Krakowa i podkrakowskiej wsi, a nade wszystko pejzaże i zabytki z terenu Krzeszowic i okolic, które Tadeusz Rząca – jako pierwszy – utrwalił na szklanych kliszach w kolorze. Część z nich stanowią kopie autochromów w skali 1:1, które można oglądać na podświetlanym stoliku. Ponadto ekspozycja zawiera serię pocztówek z motywami reprodukowanymi ze zdjęć Rzący, pochodzących ze zbiorów krzeszowickiego kolekcjonera Andrzeja Nąckiewicza. Wystawę dopełniają fotografie, będące próbą współczesnej interpretacji kadrów Rzący, wykonane przez członków Fotoklubu Krzeszowickiego, działającego w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

Wystawa została zaaranżowana w taki sposób, aby widz identyfikując znajome mu rejony mógł je odkryć na nowo i poddać współczesnej interpretacji. Wędrówka po wystawie skłania do refleksji nad przeszłością zapamiętaną w kolorze i pobudza do podjęcia indywidualnego studium starych fotografii, które trwale wtapiają się w lokalny kontekst kulturowy.

Wydarzenie towarzyszy festiwalowi Krakow Photo Fringe 2017, który zrzesza wszelkie fotograficzne inicjatywy z terenu Małopolski, odbywające się równolegle do Miesiąca Fotografii w Krakowie.

 

Tadeusz Rząca. Czas zapamiętany w kolorze -  Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach Galeria w Pałacu Vauxhall
 9 czerwca  - 7 lipca 2017