Ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski  polski Ormianin, duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, działacz społeczny, historyk Kościoła, wieloletni uczestnik opozycji antykomunistycznej w PRL, poeta, pisarz a także opiekun osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz współzałożyciel i prezes Oświatowego Towarzystwa Integracyjnego i Fundacji im Brata Alberta w Radwanowicach.
Ks.Tadeusz Isakowicz Zaleski  jest autorem 14 ksiązek w tym  głośnej publikacji "Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej" .
"Na ścieżkach historii" najnowsza książka opublikowana nakładem krakowskiego Małego Wydawnictwa to wciągające, pisane jasnym obrazowym językiem felietony z podróży  po Siedmiogrodzie, Bałakanach czy Ukrainie.
Te ostatnie stały się pretekstem do radiowego spotkania. Przypomniani zostali m in znani  z konspiracyjnej działalności w czasie okupacji  i okresu powojennego:  bohaterowie, pochodzenia ormiańskiego: -  Leon Krzeczunowicz, który w imieniu ZWZ współtworzył organizację  ziemian i przemysłowców "Uprawa" wspomagającą działania ZWZ a potem AK.
- Walerian Józef Tumanowicz ps. „Jagodziński”, żołnierz legionów działacz ZW-AK, a po wojnie współpracownik WiN. Aresztowany przez bezpiekę w Krakowie w 1947 został skazany wyrokiem WSR za działalność niepodległościwą na karę śmierci. Wyrok wykonano.
Rozmowa o Kresach Wschodnich i ludobójstwie dokonach  na obywatelach  II RP  przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię oraz SS "Galizien" i inne ukraińskie formacje kolaboranckie  sprowokowała do postawienia ważnego i zasadniczego pytania " Skąd wzięła się taka nienawiść, której efektem było owo "genocidium  atrox"  i czy pojednanie polsko ukraińskie w kontekście tej zbrodni jest możliwe ? "

- Trzeba powiedzieć prawdę - mówił w programie  Ks Tadeusz Isakowicz -  Zaleski."Poznacie prawdę a prawda was wyzwoli" .Uważam, że jedynym rozwiązaniem tych relacji jest powiedzenie prawdy przez wszystkich. Nie tylko przez rodziny pomordowanych, które się upominają o tę prawdę ale  przez zwierzchników religijnych, państwo polskie i  wspólną  [ w tym zwzględzie] politykę Polski i Ukrainy.

 

jd