W Wielkim Poście proponuję ciekawą książkę. "Memento mori. Wielkopostnik i Dziennik", Theresa Aletheia Noble , wydawnictwa W Drodze.
To niezwykle wysmakowana - także edytorsko lektura.

"W chwili, w której się rodzisz, zaczynasz umierać. Możesz umrzeć za 50 lat, za 10, może jutro lub nawet dziś. Lecz bez względu na to, kiedy to nastąpi, śmierć czeka każdego człowieka, bogatego czy biednego, starego czy młodego, wierzącego czy niewierzącego". Ten uniwersalizm śmierci uspakaja i poraża zarazem...

Tak zaczyna się książka "Memento mori. Wielkopostnik i Dziennik", Theresa Aletheia Noble FSP - znał ją jeszcze przed opublikowaniem w języku polskim ks. Bogdan Kulik MSF, duszpasterz Apostolstwa Dobrej Śmierci.