Z pieniędzy NFOŚiGW można też lokal podłączyć do efektywnego zbiorczego źródła ciepła w budynku, czy do sieci ciepłowniczej. Dofinansowywana jest również wymiana okien i drzwi, a także wykonanie lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami druga edycja programu Ciepłe mieszkanie będzie szersza, a z dotacji ma skorzystać większa liczba beneficjentów. Oprócz właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych będą to również małe wspólnoty mieszkaniowe (od 3 do 7 lokali), a także najemcy lokali mieszkalnych z zasobu gminnego. W przypadku wspólnot mieszkaniowych będą one mogły również wnioskować o wsparcie kupna i instalacji na budynku paneli fotowoltaicznych, a także wymiany kilku źródeł ciepła na jedno (zbiorcze) oraz przeprowadzenia termomodernizacji budynku.

Program "Ciepłe mieszkanie" ruszy 29 września. Właściciele mieszkań powinni się zgłaszać do gmin, bo to one mogą starać się o środki z programu Ciepłe Mieszkanie. Wojewódzkie fundusze przekazują następnie środki do gmin, które podpisują umowy z właścicielami lokali mieszkalnych. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie ok. 40 tys. złotych na jeden lokal mieszkalny.