Nie wiadomo, co wykaże raport oddziaływania tej inwestycji na środowisko ani ile będzie ona kosztować. O planach, ogłoszonych w mediach,  nie poinformowano ani Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ani dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego.
 Sprawą zainteresowała się Ewa Szkurłat, która porozmawiała o wpływie tej inwestycji na krajobraz z prof. Urszulą Forczek - Brataniec z Politechniki Krakowskiej, członkinią Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego.