Choć Polacy piją coraz mniej mocnych trunków, z nałogiem coraz częściej zmagają się kobiety.Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach wynika, że kobiety najczęściej sięgają po marihuanę, amfetaminę, alkohol i leki uspokajające, przeciwbólowe i nasenne. Coraz większą popularność zyskuje wśród kobiet również kokaina.

           Wzrost zażywania rożnych środków odurzających wśród kobiet może być spowodowany stopniowym zrównywaniem stylu życia kobiet i mężczyzn. Kobiety coraz więcej pracują stają się niezależne finansowo, później zakładają rodziny. Jednocześnie status ekonomiczny i intensywna praca zachęca do poprawiania samopoczucia za pomocą amfetaminy czy kokainy. 

            Nadmiar stresów i obowiązków oraz łatwy dostęp do leków uspokajających i brak wiedzy na temat ich szkodliwości, powoduje natomiast, że wiele kobiet je zażywa, w konsekwencji się od nich uzależniając. Mimo to kobiety nadal są mało liczną grupą wśród pacjentów poradni i ośrodków leczenia uzależnień. 

O uzależnieniach kobiet od alkoholu i leków Katarzyna Pelc rozmawia ze specjalistami z Centrum Dobrej Terapii -

Jolantą Ryniak, psychoterapeutą uzależnień

i Pawłem Gałkiem, psychiatrą

 

A może sposobem na uzależnienie jest joga śmiechu?

Posłuchaj rozmowy z pierwszym joginem śmiechu - Piotrem Bielskim