Sercem klasztoru jest kościół pw. Trójcy Świętej i św. Klary konsekrowany w 1332 roku. To jednonawowa, wielokrotnie przekształcana świątynia, z zachowanym cechami gotyckimi. Ołtarz główny i ołtarze boczne to dzieła Baltazara Fontany (XVII w.). Zachwyca także monumentalna barokowa ambona z bogatą dekoracją rzeźbiarską przedstawiającą Drzewo Jessego. Dla pielgrzymów z kolei szczególnie ważna jest kaplica św. Kingi z relikwiami patronki.

Skarby Małopolski w Radiu Kraków, sobota 19 listopada o 18:05. Gość audycji: Danuta Sułkowska, autorka książki "Za klauzurą. Starosądecki klasztor Klarysek od założenia do współczesności". Zaprasza Magdalena Zbylut-Wiśniewska.