W dyskusji wzięli udział rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Rolniczego, Politechniki Krakowskiej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Muzycznej oraz Akademii Wychowania Fizycznego. "Godziny rektorskie" prosto z auli Collegium Novum UJ.

Wszyscy rektorzy krakowskich uczelni poparli projekt rozdziału ministerstwa na dwa, odnieśli się też do ostatniego roku swoich rektorskich kadencji - co będzie dla nich najważniejsze?

prof. Jacek Popiel rektor UJ: "oczywiście wybór nowego rektora, który w świetle ustawy jest jednoosobowo odpowiedzialny za przyszłość i cała wspólnota akademicka ze studentami i doktorantami będzie dyskutować nad wizją, która kandydaci na rektora będą przedstawiali"

prof. Andrzej Szarata rektor PK: "jestem od roku rektorem, dlatego dla mnie wszystko jest ważne, nie mam jasno wyklarowanych priorytetów poza rozwojem mojej Politechniki i zbudowaniem wspólnoty pracowników i studentów"

prof. Andrzej Bednarczyk rektor ASP: "najważniejsze to, by nie zgubić przy okazji wyborów i zmiany władzy na uczelni celów i misji określonej w ramach strategii długoterminowej"

prof. Andrzej Klimek rektor AWF: "jestem weteranem, jeśli chodzi o długość sprawowanej funkcji, bo od 2008 roku zarządzam uczelnią i  mam nadzieje, że wszystko udało się tak dobrze rozkręcić, że nie oczekuję żadnych wyjątkowych zmian, mając nadzieję, że społeczność akademicka zechce jeszcze kolejne 4 lata ze mną współpracować"

prof. Wojciech Widłak rektor AM: "oczekujemy na uprawomocnienie pozwolenia na budowę nowego campusu Akademii Muzycznej i to jest nasz priorytet."

prof. Sylwester Tabor rektor UR: "poza wyborem nowego rektora walka o odbudowanie znaczenia studiów rolniczych"

prof. Stanisław Mazur rektor UE: "krótko - jeden z najlepszych uniwersytetów ekonomicznych w Europie"