W wyborach do sejmiku województwa każde województwo podzielone jest na okręgi wyborcze. Podziału dokonuje komisarz wyborczy w oparciu o przepisy kodeksu wyborczego. Zgodnie z tym kodeksem, okręgiem wyborczym w przypadku wyborów do sejmiku jest jeden powiat lub jego część. Dopuszczalne jest jednak łączenie powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego wtedy, gdyby liczba radnych wybieranych w danym powiecie do sejmiku była mniejsza niż 5.

Tak właśnie mamy w przypadku województwa małopolskiego. Małopolska podzielona została na 6 okręgów wyborczych w wyborach do sejmiku. W większości to okręgi powstałe w wyniku połączenia kilku sąsiadujących ze sobą powiatów.

Okręg pierwszy obejmuje powiat olkuski, chrzanowski, oświęcimski i miechowski. Tam wyborcy wybiorą 5 radnych.

Okręg drugi to powiat proszowicki, krakowski i wielicki. Z tego okręgu wybranych zostanie 6 radnych do sejmiku.

Kolejny okręg 3 to natomiast jedynie miasto Kraków. Mieszkańcy Krakowa wybiorą aż 8 przyszłych radnych sejmiku województwa małopolskiego.

Okręg 4 to powiat wadowicki, myślenicki, suski, nowotarski i tatrzański. Tutaj do rozdysponowania jest 7 mandatów dla radnych do sejmiku.

Okręg piąty obejmuje powiat bocheński, brzeski, dąbrowski i tarnowski oraz samo miasto Tarnów. W tym okręgu kandydaci walczyć będą także o 7 mandatów do sejmiku.

Ostatni okręg wyborczy w wyborach do sejmiku województwa małopolskiego o teren powiatów: limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego oraz miasto Nowy Sącz. Z tego okręgu wybranych zostanie 6 radnych.

W sumie z całej Małopolsce z tych okręgów wybranych zostanie 39 radnych, którzy zasiądą w sejmiku województwa małopolskiego.