Czy rzeczywiście mamy do czynienia z przełomem w tzw. sprawach frankowych jak twierdzą przedstawiciele sektora bankowego? Naszym gościem była adw. Karolina Pilawska z którą rozmawiał Paweł Sołtysik