Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT Z U” , którego siedziba znajduje się w mieście Kraków, nieprzerwanie od 1996 r. służy pomocą osobom ryzykownie i szkodliwie używającym oraz uzależnionym od środków psychoaktywnych.
Oferta dedykowana jest również osobom, które poszukują placówek specjalizujących się w leczeniu uzależnień od hazardu. "Powrót z U" prowadzi również działania z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych, w tym profilaktyki sięgania po środki psychoaktywne, profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz działania z zakresu readaptacji społecznej. W poradni leczenia uzależnień organizowane są między innymi zajęcia edukacyjno-informacyjne, warsztaty alternatywnych stylów życia. Propozycja ośrodka leczenia uzależnień uwzględnia również prowadzenie grup rozwoju osobistego, a także grup zapobiegania nawrotom. Można także wziąć udział w warsztatach umiejętności psychospołecznych.