W całej Polsce  ponad 100 tysięcy ma rodzica w więzieniu.