Według raportu „Studenci na rynku nieruchomości” 1/3 umów najmu studenci podpisują we wrześniu. Co czwarty polski student umowę najmu podpisuje jednak już po rozpoczęciu roku akademickiego – w październiku. Niemal taki sam odsetek żaków  robi to jeszcze w miesiącach letnich na długo przed rozpoczęciem nauki (w czerwcu, lipcu i sierpniu).