W mediach pojawiają się co jakiś czas informacje o wycofaniu ze sprzedaży jakichś produktów. Z różnego powodu te produkty są wycofywane ze sprzedaży, nie zawsze na czas jesteśmy w stanie to sprawdzić i zadziałać. Czy istnieje jakaś lista, rejestr produktów, które są albo niezgodne z przepisami, albo które nawet mogą stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia czy nawet dla naszego życia?

Oczywiście, że tak. Skala naruszeń naszych uprawnień jako konsumentów jest olbrzymia i rejestrów tych jest bardzo dużo. Czytamy w mediach - w internecie, w prasie, słyszymy w radiu, w telewizji o wycofaniu jakiegoś produktu na przykład z tego powodu, że ten produkt nie posiadał certyfikatu CE, czyli dopuszczenia towaru na rynek Unii Europejskiej. Innymi słowy nie spełniał wymogów w zakresie bezpieczeństwa. Każdy produkt, który jest sprowadzany na teren Unii Europejskiej, taki certyfikat CE musi posiadać. Brak certyfikatu oznacza to nic innego tego, że stanowi dla nas potencjalne zagrożenie, ponieważ żaden z krajów stowarzyszonych w Unii Europejskiej nie przeprowadził stosownych badań pod względem jego zgodności z procedurami, zgodności z normami, a wreszcie w zakresie bezpieczeństwa. Jeżeli mówimy o towarach przemysłowych i artykułach przemysłowych to w pierwszej kolejności powinniśmy wejść na stronę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na które jest prowadzony rejestr produktów niebezpiecznych. Niebezpiecznych, czyli stwarzających potencjalne zagrożenie dla użytkowników. Jest to bardzo istotna informacja dla nas jako nabywców. Dlaczego? Dlatego, że na przykład na liście produktów niebezpiecznych znalazły się zabawki - przedmioty dla dzieci, dla które niemowląt stanowią potencjalne zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia na przykład z uwagi na skład użyte do ich produkcji elementy, części stwarzają potencjalne ryzyko na przykład połknięcia jakiegoś elementu. Lista jest aktualizowana na bieżąco prowadzona przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Jeśli produkt znalazł się na tej liście,  pamiętajmy o tym żeby bezwzględnie zrezygnować z zakupu i poinformować sprzedawcę, że rusza w tym zakresie obozujące przepisy i natychmiast od umowy odstąpić. Jeżeli chodzi o towary i produkty żywnościowe, to mamy dwa wyspecjalizowane organy, które przeprowadzają kontrolę produktów. Chodzi o Sanepid, czyli inspekcję sanitarną oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Również na stronach internetowych GIS-u i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych znajdziemy informacje na temat produktów spożywczych, które mogą dla nas stanowić potencjalne zagrożenie.

Jeśli kupimy jakiś produkt, a po czasie sprawdzimy po zakupie, że on jednak znalazł się na tej liście, to wtedy  nie obowiązuje nas ta umowa zakupu i możemy negocjować czy zwracać taki towar?

Tak, odstępujemy od umowy, czyli po stronie przedsiębiorcy, który wprowadził ten produkt do obrotu, jest obowiązek w zakresie zwrotu pieniędzy.

Listy produktów niebezpiecznych  znajdują się na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Głównego Inspektora Sanitarnego i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.