Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Idzie wiosna. Słychać już żabę trawną!

Żaba trawna to gatunek w sposób szczególny związany z małymi rzekami.

fot.Maciej Bonk

Na całym świecie masowo wymierają płazy. Zwierzęta te są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia środowiska, jak i brak wody. Najczęściej spotykanym płazem w Polsce jest żaba trawna. Jej godowe odgłosy słyszał już Maciej Bonk z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
Żaba trawna t to jeden z najbardziej pospolitych krajowych gatunków płazów, być może jest też jednym z najszybciej ginących. W ciągu kilku dekad w Puszczy Niepołomickiej nastąpił drastyczny spadek liczebności żaby trawnej. W niektórych miejscach, liczebność spadła z kilku tysięcy osobników do kilkuset. Również badania w Niecce Nidziańskiej i okolicach wykazały, że mamy powody do niepokoju jeżeli chodzi stan populacji tego płaza.

Według danych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) na świecie wyginięciem zagrożonych jest 41 proc. gatunków płazów. W Polsce żyje ich 19 gatunków. Można się spodziewać, że żab, ropuch, traszek, salamander czy tropikalnych płazów beznogich będzie na całym świecie ubywać. Od lat 80. XX wieku populacje płazów na całym świecie tak szybko się zmniejszają, że zjawisko to nazwano współczesnym wymieraniem płazów.


Z Maciejem Bonkiem z  Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie rozmawiała Ewa Szkurłat

Wyślij opinię na temat artykułu

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię