Nowe trendy związane z gospodarką obiegu zamkniętego pojawiają się w planach oraz działaniach projektów europejskich. Proekologiczne działania wdrożą m.in.  Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, a w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego będą również prowadzone szkolenia i doradztwo dla pracowników i przedsiębiorców w zakresie zerowej i niskiej emisyjności oraz GOZ.

Z prof. Barbarą Torą z AGH w Krakowie rozmawiała Ewa Szkurłat.