75% mieszkańców Krakowa ma dostęp do parków miejskich w zasięgu 15-minutowego spaceru, a na każdego krakowianina przypada średnio 240 m² terenów zielonych. Gospodarstwa domowe w mieście wytwarzają mniej odpadów niż średnia unijna (odpowiednio: 479 wobec 487 kg/ rok). W Krakowie na 1000 mieszkańców przypada średnio 575 samochodów. Ponadto do Krakowa codziennie przyjeżdża samochodem do pracy 120 tys. osób, co razem prowadzi do wzrostu emisji i zatłoczenia. Mobilność odpowiada za 23% łącznego zużycia energii pierwotnej i 21% emisji CO2 w Krakowie. Te dane pochodzą z raportu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju  INNOWO  oraz Fundacji Metabolic.  Opracowały one strategie cyrkularne dla Krakowa, Lublina i Gdańska.

"Gospodarka obiegu zamkniętego, to koncepcja polegająca na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu pozyskiwanych zasobów i surowców oraz minimalizowaniu negatywnego oddziaływania wytwarzanych produktów na środowisko. Chodzi o to, żeby materiały i surowce pozostały w obiegu najdłużej, jak jest to możliwe, a produkacja odpadów powinna zostać ograniczona do minimum.

W 2017 r. Polska była na trzecim miejscu w Europie pod względem emisyjności. Przyczynia się do tego w głównej mierze pięć branż: energetyka, przemysł, budownictwo (głównie ogrzewanie), produkcja żywności oraz transport, które są zasilane głównie energią z węgla. Według WHO 33 z 50 ośrodków o największych problemach z jakością powietrza w UE to miasta polskie." - czytamy w raporcie

Wg dokumentu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju  INNOWO Kraków mógły lepiej gospodarowac wodą i odpadami żywnościowymi. Ważnym tematem jest także kwestia energii. Obecnie zapotrzebowanie Krakowa na energię zaspokajane jest zaledwie w 3% przez energetykę odnawialną, a polskim celem ogólnokrajowym jest osiągnięcie poziomu 21% do 2030 r.

Na czym  polega gospodarka cyrkularna? Ewa Szkurłat zapytała o to Agnieszkę Sznyk z Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju  INNOWO.