Uczestnicy debaty:

rektor AGH prof. Jerzy Lis: "Motto naszego wydziału humanistycznego mówi, że za każdą technologią stoi człowiek, te elementy są nierozerwalne. Technologia informatyczna tworzy nowe obszary twórczości. Gry komputerowe też są elementem twórczości. To umożliwia kreowanie na odległość swoich pasji"

rektor ASP prof. Andrzej Bednarczyk: "Okres pandemii uaktywnił w nas wiele pytań, których nie zadawaliśmy wcześniej, musimy redefiniować samych siebie - kim jesteśmy jako my, jako członkowie społeczeństwa. Nie wrócimy do stanu sprzed pandemii. Technologia anektuje kolejne przestrzenie, które sztuką nie były nazywane"

rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz: "Rozwój cyfryzacji, który spowodowała pandemia,  trudno ukierunkować i jednoznacznie zdefiniować."

rektor UR prof. Sylwester Tabor: "To w Krakowie, mieście zabytków powinien powstać wydział architektury krajobrazu, to tu sztuki architektoniczne muszą być bardzo wyrafinowane. W tej chwili dziedzictwo kulturowe to nie tylko zabytki, ale parki i przyroda."

rektor A.Muz. prof. Wojciech Widłak: "Wychowujemy młodzież w duchu prawdy i piękna wszelkimi dostępnymi środkami, również tymi nowymi, tak bliskimi młodym."

https://lovekrakow.pl/aktualnosci/czas-na-minutowe-naliczanie-szykuje-sie-rewolucja-w-komunikacji-miejskiej_43951.html?fbclid=IwAR3zlkhUFZCCXcax1G638Yc71PivvkdCeqUsX7k710scyA2mSrl-IDfrjME