Było to możliwe dzięki potężnemu  wysiłkowi mieszkańców Zamościa, ogromnemu zastrzykowi finansowemu z Ministerstwa Kultury  i zbiórce mieszkańców.  Potężna zabytkowa budowla o wysokości niespełna  40 metrów i długości 50, została odbudowana niemal od podstaw, a jest to barokowy unikat.

Kościół Franciszkanów uchodzi w literaturze historycznej i artystycznej za jedną 7 najznamienitszych budowli Rzeczpospolitej. Za tak wysoką oceną obiektu przemawiają jej artystyczne walory, ale także jej świetne osadzenie w historycznej i architektonicznej panoramie idealnego miasta renesansowego. To będzie jedna z największych atrakcji w regionie.