Główne zainteresowania badawcze ks. Grzegorza Strzelczyka to chrystologia, a zwłaszcza problemy współczesnych reinterpretacji klasycznej chrystologii dogmatycznej. Także historia teologii (metody teologicznej), kwestia związku teologii z doświadczeniem, wykorzystanie nowych technologii do wsparcia „warsztatu” teologicznego. Od 2013 roku stały felietonista miesięcznika „W drodze” pisze do rubryki Śląska prowincja.