Dziura w krajobrazie
Pustka do kwadratu
Duchem i literą
Antypoematu
Dziura w krajobrazie
Nic zwielokrotnione
Zogromniałe zero
Weźmie się w obronę...