Ks. dr Kazimierz Wójtowicz to nie tylko zmartwychwstaniec, prowincjał, poeta, pisarz, tłumacz, który założył, zorganizował i prowadzi wydawnictwo „Alleluja”. To także rekolekcjonista, założyciel i redaktor naczelny miesięcznika „Via Consecrata” i krzewiciel polskiej kultury w Austrii.

Jako poeta debiutował w 1974 r. wierszem pt. „Kolęda spóźnionych”, w tym samym roku władze zakonne przeniosły go do Wiednia (do Misji Polskiej przy Rennwegu) na studia. Przy okazji pełnił także posługę duszpasterską wśród emigrantów polskich w Wiedniu.  Studia doktoranckie rozpoczął w 1975 r. na Wydziale Katolickim Uniwersytetu Wiedeńskiego i w 1981 r. uzyskał doktorat.

W reportażu wystąpili: ks.Kazimierz Wójtowicz oraz ks.Lucjan Bartkowiak - mozaikista, znawca sztuki bizantyńskiej.