Po raz 52. ll Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana lll Sobieskiego w Krakowie organizuje Festiwal Małych Form Teatralnych. Impreza początkowo wewnątrzszkolna, od wielu lat skupia uczniów krakowskich szkół średnich dając im szansę na zaprezentowanie swoich talentów. Swój udział w Festiwalu Małych Form Teatralnych można zgłaszać do najbliższej niedzieli 27 lutego.

O szczegółach rozmawia Marzena Florkowska i jej goście:

Anna Szefer-Kłęk, absolwentka II LO oraz nauczycielka języka łacińskiego i angielskiego, od lat związana z Festiwalem, obecnie jego współorganizatorka razem z Anną Sroką, nauczycielką matematyki w II LO, również absolwentką szkoły;

Kaja Pigulak, uczennica klasy 3, od tego roku prezydentka szkoły;

Aleksandra Jasek, uczennica klasy 3;

Mikołaj Marcinowski, absolwent II LO, student dziennikarstwa drugiego roku.

Informacje o Festiwalu Małych Form Teatralnych dostępne są w mediach społecznościowych pod linkami:

a także w załączonej broszurce.
Festiwal Małych Form Teatralnych jest współorganizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie oraz Stowarzyszenie Iuvenartes. Stowarzyszenie to jest nowo założonym stowarzyszeniem powstałym w celu realizacji kreatywnych projektów z młodzieżą II LO m.in. naukowych i kulturalnych; w tym wspierania młodzieży Liceum w rozwijaniu ich pasji, zachęcaniu do podejmowania się twórczych zadań, a przy tym uczeniu  odpowiedzialności za powierzone projekty, ale również dbaniu o poszanowanie tradycji szkoły i rozwijaniu wśród młodzieży postaw obywatelskich.  Członkowie Stowarzyszenia to w całości wieloletni pracownicy II LO (głównie nauczyciele).