Sama niewidoma uczyła ociemniałych jak godnie żyć. Na początku ubiegłego wieku w Laskach pod Warszawą stworzyła nowatorski ośrodek dla niedowidzących dzieci. Do dziś to miejsce przyciąga ludzi poszukujących odpowiedzi na pytanie jak żyć. Na cmentarzu w Laskach spoczywają miedzy innymi  założyciele Zakładu - ks. Antoni Józef Marylski, ks. Władysław Korniłowicz, a także wielu przyjaciół Dzieła - Antoni Słonimski, Halina Mikołajska, Marian Brandys, Stanisław Stomma, Jan Lechoń, Franciszek Starowiejski, Tadeusz Mazowiecki.

Dzieło Lasek trwa dzięki osobom niewidomym, świeckim i siostrom zakonnym, które są do dzisiaj zafascynowane dziedzictwem przekazanym im przez założycielkę. Spotkanie z tym miejscem rozpoczęło się w podkrakowskich Radwanowicach, gdzie siostra Miriam Krystyna Isakowicz zaprezentowała książkę o Elżbiecie Róży Czackiej.

W reportażu Anny Łoś pt."Dłonie zobaczyły" udział wzieli: s.Miriam Krystyna Isakowicz, ks.Tadeusz Isakowicz- Zaleski, s.Agata Bieleś, s.Paula Marczyńska, s.Julita Siedlecka. W reportażu wykorzystano fragment filmu o Laskach oraz piosenkę przygotowaną na beatyfikacje.