Konwencje genewskie zostały przyjęte w 1949 roku w Genewie. Były odpowiedzią na zakończoną właśnie II wojnę światową.  Regulowały kwestie, które były zdefiniowane albo  określone w sposób niewystarczający, co niestety pokazała miniona wojna. Chodziło głównie o ochronę ofiar wojny.


Podpisano wówczas cztery konwencje, które dotyczą ochrony:
1. żołnierzy rannych i chorych, którzy nie są w stanie walczyć;
2, chorych, rannych i rozbitków na morzu;
3 jeńców wojennych
4. ludności cywilnej.

Dlaczego te konwencje zostały podpisane w właśnie Genewie? Odpowiedź nie jest oczywista.

Z prof. Marcinem Marcinko z Wydziału Prawa i Administracji UJ, przewodniczącym Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym PCK rozmawia Marzena Florkowska.