Załóżmy, że jestem studentem Katowic. Przyjechałem na uczelnię tutaj do Krakowa i w Krakowie chciałbym udać się na wybory. Jak to mogę zrobić, żeby tutaj właśnie zagłosować, poza miejscem własnego zameldowania?

Kodeks wyborczy daje możliwość głosowania poza miejscem stałego zamieszkania. Takie trzy sytuacje rozróżniamy: można złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania, ewentualnie można złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania lub też taka najbardziej optymalna, myślę, instytucja to jest głosowanie na podstawie zaświadczenie o prawie do głosowania. Aby móc tego dokonać, należy w okresie od 1 września - czyli już jest to możliwe - do 12 października złożyć wniosek w urzędzie gminy. I teraz dla miasta Krakowa można to załatwić w wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Są trzy adresy: aleja Powstania Warszawskiego 10, ulica Wielicka 28A oraz osiedle Zgody 2.

To teraz zmieńmy scenariusz. Co w przypadku kiedy wyborca mieszka za granicą?

Może głosować w wyborach i referendum w jednym z 402 obwodów utworzonych przez Ministra Spraw Zagranicznych. Wykaz tych obwodów jest opublikowany w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 września 2023 roku i aby oddać głos, należy zgłosić się do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców. Wnioski te można składać do dnia 10 października 2023 roku, jak również - tak jak wcześniej mówiłam - można głosować poza granicami kraju na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Głosowanie za granicą odbywa się osobiście.