Taki obraz czasu senioralnego widzi prof. Zofia Szarota z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zupełnie inaczej postrzegają starzenie się jej studenci, im starość kojarzy się negatywnie, chociaż gdy to im przybędzie lat, negatywny stereotyp nie będzie już dominował.